เราจัดส่งสินค้าโดย

1. รถขนส่งของเราเอง ซึ่งปกติจะใช้เวลาจัดส่งภายใน 1-3 วันเมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
หากสินค้าต้องสั่งผลิตใหม่ จะใช้เวลา 7-14 วันในการจัดส่ง

2. ส่งทางไปรษณีย์ จะเป็นสินค้าขนาดเล็ก พร้อมส่งภายใน 1-3 วัน