นโยบายการคืนและการเปลี่ยนสินค้า (Refund Policy)


การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยคืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

  1. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้เมื่อสินค้าที่สั่งนั้น เป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ มีสต๊อกสินค้าอยู่แล้ว โดยจะต้องแจ้งยกเลิกสินค้าภายใน 3 วันนับจากที่ชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มหรือบางส่วนแล้ว
  2. กรณีทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งแล้ว แต่ลูกค้าไม่รับสินค้า หรือติดต่อไม่ได้ จนทำให้พนักงานต้องนำสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ จะมีค่าขนส่งสินค้าเริ่มต้น 500 บาท และจะมากขึ้นตามระยะทาง
  3. หากเป็นการสั่งผลิตใหม่ จะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี